Canon Macro Twin Lite MT-24EX

Macro Twin Lite MT-24EX

Tehnički podaci proizvoda

Saznajte više o modelu Canon Macro Twin Lite MT-24EX, njegovim značajkama i mogućnostima.

  • Canon
  • Macro Twin Lite MT-24EX