Opće odredbe i uvjeti Canonove promotivne akcije Povratak u školu

1. PROMOTIVNI PROIZVODI, PROMOTIVNO RAZDOBLJE I SUDIONICI

1.1. Ova promotivna ponuda vrijedi samo za kupnje nekog od proizvoda s popisa u nastavku/prilogu ("Promotivni proizvodi") u Bosni i Hercegovini kod ovlaštenog partnera u razdoblju od 15.08.2022. do uključno 30.09.2022. ("Promotivno razdoblje").

1.2. Svi Sudionici moraju biti stariji od 18 godina i moraju imati prebivalište u Europskom gospodarskom prostoru ili Švicarskoj (EGP) ("Sudionik").

1.3. Smatramo da svi Sudionici pristaju da ovi Uvjeti i odredbe budu za njih obvezujući.

1.4. Svi proizvodi moraju se kupiti kod prodavača u Republici Hrvatskoj i prodavačima ih je morao dobaviti Canon CEE GmbH ("Canon") ili tvrtke iz grupe Canon koje se nalaze u Europskom gospodarskom prostoru (EGP). Molimo da kod prodavača provjerite je li ispunjen ovaj uvjet kako biste izbjegli naknadno razočaranje. Internetske prodavaonice moraju istaknuti registriranu/poštansku adresu u Bosni i Hercegovini.

1.5. Svi Promotivni proizvodi moraju biti novi i originalni Canonovi proizvodi. Kupnjom polovnih, obnovljenih ili prerađenih proizvoda, proizvoda koji su krivotvoreni ili krše prava intelektualnog vlasništva tvrtki Canon grupe na bilo koji način (uključujući npr. i proizvode iz tzv. paralelnog ili "sivog" uvoza) ne stječete pravo na ovu promotivnu ponudu. Kako biste saznali više o paralelnim proizvodima, posjetite http://www.canon.ba/backtoschool

2. UPUTE ZA SUDJELOVANJE

2.1. Za sudjelovanje u promotivnoj ponudi Sudionici moraju kupiti Promotivni proizvod kod ovlaštenih partnera u Bosni i Hercegovini tijekom Promotivnog razdoblja.

2.2. Promotivni djelomični povrat novca ostvaruje se kupnjom jednog od Promotivnih proizvoda.

2.3. Promotivni proizvodi su na raspolaganju dok traju zalihe. Tvrtka Canon neće biti odgovorna ako prodavači ne uspiju odgovoriti na narudžbe za Proizvode obuhvaćene promocijom tijekom Promotivnog razdoblja.

2.4. Moguće je napraviti samo jedan zahtjev po kupljenom Promotivnom proizvodu.

2.5. Ova se promocija ne smije provoditi s nikakvom drugom promocijom.

3. TRENUTNI POVRAT NOVCA

3.1. Sudionici će dobiti trenutni povrat novca u navedenim iznosima za kupnju Promotivnih proizvoda.

3.2. Ako ste obveznici PDV-a u Bosni i Hercegovini i dobivate povrat novca, to može smanjiti oporezivu vrijednost vaše kupnje i stoga ćete možda morati u skladu s tim smanjiti ulazni PDV.

4. ORGANIZATOR

4.1. Organizator je Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Beč, Austrija.

5. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

5.1. U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, Canon neće snositi odgovornost ni za kakav gubitak, štetu ili povredu bilo koje vrste, bez obzira na način njenog nastanka, a koje pretrpi Sudionik u vezi s ovom Promocijom. Međutim, nijedna odredba u ovim pravilima neće imati učinak oslobađanja od ili ograničavanja odgovornosti tvrtke Canon za osobnu ozljedu ili smrt koja nastupi uslijed dokazane nemarnosti zaposlenika tvrtke Canon ili njenih predstavnika.

5.2. Canon zadržava pravo na otkazivanje, dopunjavanje i/ili izmjene ove Promocije u bilo kom trenutku bez nastajanja bilo kakve odgovornosti.

5.3. Canon pridržava pravo na revidiranje svih zahtjeva kako bi se osigurala sukladnost s ovim uvjetima i odredbama te pravo na zahtijevanje dodatnih informacija i popratnih dokumenata. Canon zadržava pravo na isključenje bilo kojeg zahtjeva ili Sudionika ako posumnja da se Promocija na bilo koji način zloupotrebljava. Odluka tvrtke Canon vezana za Promociju je konačna i Canon neće ulaziti ni u kakvu korespondenciju u vezi s njom.

6. PRIMJENJIVI ZAKONI I NADLEŽNOST

Ovi uvjeti i odredbe i svi sporovi koji proizlaze iz njih ili u vezi s njima tumačit će se u skladu s austrijskim zakonima i podlijegat će neisključivoj jurisdikciji suda u Beču.

Popis obuhvaćenih proizvoda

Proizvod

Iznos povrata

TS3150

15 KM

TS3450

20 KM

TS5150

20 KM

TS5350

20 KM

TR4550

15 KM

MG3650BK

15 KM

G3415

29 KM

G3411

29 KM

G2420

20 KM

G2415

20 KM

G2411

20 KM

G3420

29 KM

MG2550

15 KM

TS3350

20 KM

TS3451

20 KMPopis partnera koji sudjeluju u Promotivnoj ponudi:

Imtec
Mitalex
Neutrino
Tehnomag
Univerzalno
ZK Office