ODREDBE I UVJETI CANONOVOG VIDEO NATJECANJA WANDERLUST

1. PROMOTOR I SUDIONICI
1.1. Organizator je tvrtka Canon CEE GmbH, registrirana na adresi Oberlaaer Straße 233, 1100 Beč, Austrija ("Canon"). Zahtjeve NE ŠALJITE na ovu adresu. Svaka tvrtka, bilo koja podružnica, partnerstvo ili drugi subjekt koji je s vremena na vrijeme pod kontrolom ili je pod zajedničkom kontrolom tvrtke Canon dalje će se u tekstu zvati "Canonova partnerska tvrtka", a tvrtka Canon i Canonova partnerska tvrtka zajedno će se zvati "grupa Canon".
1.2. Svi uključeni ("Sudionici") moraju biti amaterski fotografi, koji su stanovnici: Rumunjske, Bugarske, Izraela, Hrvatske, Grčke, Slovenije, Srbije, Sjeverne Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Uzbekistana, Azerbajdžana, Gruzije, Moldavije, Armenije, Cipra, Malte, Kazahstana, Ukrajine, u dobi od 18 ili više godina.
1.3. Profesionalni fotografi ili oni koji zarađuju više od 20 % godišnjeg prihoda od snimanja videozapisa te zaposlenici grupe Canon, njihove obitelji, agenti i druge strane izravno uključene u ovo natjecanje i sponzorstvo nemaju pravo na prijavu.
1.4. Nakon što se prijave za natjecanje smatra se da su svi sudionici prihvatili da ih obvezuju ove odredbe i uvjeti, osim u slučaju da ih se pisanim putem obavijesti suprotno.

2. NATJECANJE
2.1. Razdoblje prijave: Možete se prijaviti između 00:01 sati po srednjoeuropskom vremenu 13.svibnja 2024. i 23: 59 sati 12. srpnja 2024. godine.
2.2. Posjetite canon.hr/get-involved/wanderlust/ i ispunite mrežni obrazac kako biste naveli svoje podatke (ime, adresu e-pošte, zemlju prebivališta). Zatim učitajte audiovizualni film ("videozapis") koji prijavljujete za natjecanje i koja ispunjava kriterije navedene u klauzuli 3 u nastavku.
2.3. Kupnja nije potrebna. Prijava za natjecanje je besplatna, a videozapisi ne moraju biti snimljeni uređajem tvrtke Canon.
2.4. Pristup internetu i valjana adresa e-pošte obvezni su za prijavu.
2.5. Dozvoljen je najviše jedan (1) unos po osobi tijekom razdoblja prijave.
2.6. Nepotpune, nevažeće ili neprimjerene prijave ili prijave primljene nakon datuma završetka 12. srpnja 2024. godine u 23:59 po srednjoeuropskom vremenu neće biti prihvatljive za objavljivanje ili bilo kakvu nagradu.
2.7. Slanjem prijave, svaki Sudionik ovim putem grupi Canon daje neopozivu, globalnu, naknada oslobođenu i besplatnu licencu, koja se može podlicencirati, za objavljivanje, ponovno objavljivanje, prikaz i upotrebu njihovog videozapisa za sve svrhe povezane s ovim natjecanjem, uključujući, ali bez ograničenja, prikaz na web-mjestima grupe Canon, računima i/ili kanalima društvenih mreža grupe Canon, svim drugim web-mjestima grupe Canon ili njezinih agenata/ugovarateljima te u marketinškim materijalima (uključujući i izlaganje na izložbama) koji se odnose na ovo natjecanje, do godinu dana nakon završetka natjecanja. Osim toga, svaki Sudionik grupi Canon i njezinim agentima/ugovarateljima daje pravo na moderiranje, modificiranje ili uklanjanje bilo kojeg videozapisa ako se smatra neodgovarajućom, u cijelosti ili djelomično, za prikaz na web-mjestu natjecanja ili u bilo kojim materijalima koji se odnose na natjecanje. Ovim putem, Sudionici natjecanja također se slažu da će biti identificirani i/ili navedeni kao videografi ili kreatori videozapisa koji su prijavili.

3. KRITERIJI ZA PRIJAVU
3.1. Poslani videozapisi moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:
a) Odražavanje izazova – Izradite zadivljujući reklamni videozapis za lokaciju po svom izboru. To može biti zemlja, grad, mjesto ili lokacija, čiju ljepotu ili šarm želite istaknuti kako biste nadahnuli druge da istražuju.
b) Kreativnost – Je li vaš pogled na lokaciju svjež i originalan?
d) Produkcija – Je li videozapis montiran na takav način da poboljšava sadržaj vizualnim efektima i zvukom?
c) Pripovijedanje – Koje su emocije ili reakcije izazvane podneskom. Je li podnesak zabavan, emotivan ili potiče na razmišljanje?

3.2. Prijavljeni videozapisi trebali bi trajati najmanje trideset (30) sekundi i najviše jednu (1) minutu, s maksimalnom veličinom datoteke od 150 MB i poslani u datotečnom formatu MP4. Sudionici ne smiju prenositi videozapise koji su prethodno osvojili nagradu u okviru promocije koju je vodio Organizator ili bilo koji drugi subjekt.
3.3. Svaki prijavljeni videozapis mora sadržavati najmanje pedeset posto (50 %) uživo snimljenog materijala.

4. ZAHTJEVI NATJECANJA
4.1. Videozapis mora biti originalan i mora ga snimiti Sudionik.
4.2. Videozapis koji je Sudionik poslao ne smije sadržavati:
i) prepoznatljive osobe, osim ako Sudionik može dokazati da su te osobe dale sve potrebne dozvole u pisanom obliku za slanje, korištenje i objavljivanje videozapisa od strane grupe Canon u skladu s člankom 2.7 ovih Odredbi i uvjeta (napominjemo da je Sudionik odgovoran za to da se zatraži odgovarajuće dopuštenje i da se obrasci za izdavanje na zadovoljavajući način popune); ili
ii) umjetnička djela, osim ako Sudionik može dokazati dobivanje dozvole da ih grupa Canon može upotrebljavati i objavljivati u skladu s člankom 2.7 ovih Odredbi i uvjeta ili
iii) logotipe ili nazive robnih marki, osim ako Sudionik može dokazati dobivanje dozvole da ih grupa Canon može upotrebljavati i objavljivati u skladu s člankom 2.7 ovih Odredbi i uvjeta; ili
iv) scene koje su uvredljive, opscene, seksualne, pogrdne, klevetničke, nasilne, uvredljive, uznemirujuće, prijeteće, neprihvatljive u odnosu na rasu, vezane uz religiju, podrijetlo ili spol, ili koje bi mogle negativno utjecati na ime, ugled ili dobru volju grupe Canon ili bilo kojeg partnera robne marke ili koje su na drugi način neprikladne za objavu; ili
v) sve što bi moglo kršiti prava bilo koje treće strane, uključujući intelektualno vlasništvo, moralna ili prava na privatnost, ili se odnositi na bilo koju marku treće strane ili upućivati na bilo koje nazive, logotipe i/ili zaštitne znakove treće strane; ili
vi) bilo koji vodeni žig, obavijest o autorskim pravima ili bilo koje druge informacije koje mogu identificirati Sudionika (napomena, dopuštena je obavijest o autorskim pravima ugrađena u metapodatke videozapisa). Kako bi postupak ocjenjivanja ostao što je moguće pravedniji, žiri ne smije vidjeti imena Sudionika tijekom ocjenjivanja. Svaki prijavljeni videozapis koji sadrži ime Sudionika, bilo koji vodeni žig, obavijest o autorskim pravima ili bilo koju drugu informaciju kojom se može identificirati Sudionika bit će diskvalificiran i neće se predstaviti žiriju.
4.3. Sudionik neće slati slikovne materijale ili sadržaj koji je stvoren, generiran, uređivan, sastavljen ili manipuliran uporabom bilo kojeg softvera, alata ili tehnologije koja uključuje bilo koji oblik umjetne inteligencije. To uključuje (ali nije ograničeno na) bilo kakvu upotrebu generativne umjetne inteligencije, uključujući funkciju generativnog popunjavanja. Međutim, upotreba značajki koje su sastavni dio proizvodne specifikacije fotoaparata/kamera (npr. automatsko izoštravanje i obrada slike) neće rezultirati automatskom diskvalifikacijom, sve dok se ne sumnja da fotoaparat ili kamera nisu ni na koji način izmijenjeni. Od sudionika se može zatražiti da dostave RAW ili ekvivalentnu neobrađenu datoteku svoga poslanog sadržaja, koja će se analizirati kako bi se ustanovila bilo kakva upotreba tehnologije umjetne inteligencije, a također se može koristiti za procjenu drugih kriterija natjecanja (npr.: sastavljanje, pretjerano uređivanje i manipulacija ) prema nahođenju žirija. Ako Sudionik ne pošalje traženu RAW datoteku prije navedenog roka, bit će diskvalificiran.
4.4. Sudionik također prihvaća da mu se tvrtka Canon može obratiti u svrhe administracije natjecanja ili u slučaju da grupa Canon želi razgovarati o bilo kojoj drugoj upotrebi videozapisa poslanog za natjecanje.

5. JAMSTVA
Slanjem svoje prijave, Sudionik jamči i potvrđuje sljedeće:
5.1. Sudionik je jedini autor videozapisa;
5.2. Sudionik posjeduje vlasnička prava na videozapis;
5.3. videozapis i bilo koji element koji se pojavljuje u videozapisu ne krše nikakva prava (uključujući intelektualno vlasništvo, moralna ili prava privatnosti) bilo koje treće strane;
5.4. u slučaju da se u videozapisu prikazuje neka osoba ili slika osobe, Sudionik je dobio pisano dopuštenje od tih osoba za upotrebu njihovih slika od strane grupe Canon, kao što je opisano u ovim Odredbama i uvjetima; i
5.5. u slučaju da je videozapis snimljen u drugoj državi, a ne u državi prebivališta Sudionika, Sudionik je poštovao zakon te države, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo koje zakonske zahtjeve u vezi s intelektualnim vlasništvom, moralom, privatnošću i imovinom.

6. NAGRADA
6.1. Jedan (1) pobjednik osvojit će Canonovu kameru EOS R5 C.
6.2. Canon će obavijestiti dobitnika putem e-adrese navedene u prijavi u roku od 5 radnih dana od odabira pobjednika, koji će morati odgovoriti radi potvrde o ispunjavanju uvjeta i prihvaćanju nagrade u roku od 10 kalendarskih dana od prvog kontakta. Ako pobjednik ne odgovori na početni kontakt unutar 10 kalendarskih dana, Canon zadržava pravo diskvalificiranja pobjednika. Ako pobjednik bude diskvalificiran, Canon zadržava pravo dodjeljivanja nagrade rezervnom pobjedniku, odabranom na isti način. Rezervni pobjednik možda će imati manje vremena za odgovor.
6.3. Canon zadržava pravo objavljivanja imena, grada i županije pobjednika ili objavljivanja bilo kakve dodjele nagrada nakon datuma natjecanja. Ako pobjednik ne želi da se ti detalji objave, mora to dati na znanje tvrtki Canon u trenutku kad primi obavijest o pobjedi.
6.4. Nagrada je neprenosiva, a u zamjenu za ponuđenu nagradu ne može se dobiti gotovina ili kredit. U slučaju da ponuđena nagrada nije dostupna uslijed okolnosti izvan naše kontrole, tvrtka Canon zadržava pravo ponuditi alternativnu nagradu jednake ili veće vrijednosti.
6.5. Nagrada će se poslati poštom pobjedniku u roku od 30 kalendarskih dana nakon objave pobjednika. U slučaju da Nagrada ne stigne u roku od 30 kalendarskih dana nakon proglašenja pobjednika, dobitnik će imati dodatnih 28 kalendarskih dana da obavijesti Canon e-poštom info@canon.hr. Ako pobjednik ne obavijesti Canon unutar ovog vremenskog okvira, Canon zadržava pravo da ne pošalje nagradu ponovo ili da ograniči njezinu vrijednost prema vlastitom nahođenju.
6.6. Ako se nagrada odbije ili ne zatraži, može se dodijeliti drugim sudionicima prema potpunom i isključivom nahođenju tvrtke Canon.
6.7. U slučaju da se natjecanje ne može održati kako je planirano iz razloga koji uključuju, ali nisu ograničeni na, neovlaštenu intervenciju, prijevaru, nepoštenje, tehničke kvarove ili bilo koje druge uzroke izvan kontrole tvrtke Canon, a koji ugrožavaju ili utječu na administraciju, sigurnost, pravednost, integritet ili pravilno provođenje ovog natjecanja, tvrtka Canon zadržava pravo diskvalificirati sve pojedince koji se miješaju u postupak prijave ili ne poštuju ove Odredbe i uvjete te otkazati, izmijeniti ili obustaviti natjecanje ili poništiti sve zahvaćene prijave.
6.8. Ne može se preuzeti odgovornost za prijave koje su izgubljene, zakašnjele, neispravne, oštećene, pogrešno usmjerene ili nepotpune ili koje se ne mogu isporučiti iz bilo kojeg tehničkog, dostavnog ili drugog razloga. Dokaz slanja neće biti prihvaćen kao dokaz primitka. Grupa Canon ne jamči neprekidan ili siguran pristup stranici prijave.
6.9. Ako su Sudionici porezni obveznici u zemlji prebivališta i primaju poklon naveden u stavku 6.1. Odredbi i uvjeta promocije, možda će morati platiti porez u skladu s lokalnim zakonima.
6.10. Prihvaćanjem Odredbi i uvjeta promocije Sudionici su suglasni platiti sve potrebne poreze nastale kao rezultat primanja/osvajanja darova. Organizator promocije nije odgovoran ni za kakve nepropisne i (ili) nezakonite radnje sudionika u vezi s poreznim i bilo kojim drugim zakonima.

7. ODABIR POBJEDNIKA
7.1. Sve valjane prijave primljene tijekom Razdoblja prijave (podložno promjenama) neovisno će ocjenjivati žiri. Bit će ukupno dva (2) kruga ocjenjivanja kako bi se odabrao uži krug od deset (10) finalista na temelju kriterija natjecanja, kako detaljno opisuje klauzula 3. Od tih deset (10) finalista žiri će odabrati jednog (1) pobjednika.
7.2. Pobjednik će biti odabran između 15. i 26. srpnja 2024. godine, uključujući oba datuma.

8. OSOBNI PODACI
8.1. Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Beč, Austrija je Kontrolor podataka koji vodi sve osobne podatke koje dostavljaju Sudionici. Dani osobni podaci zaštićeni su i mogu se prenijeti na sigurni poslužitelj izvan države prebivališta osobe kojoj podaci pripadaju. Osobni podaci prikupljeni od Sudionika podliježu Pravilima privatnosti podataka kupaca tvrtke Canon https://myid.canon/canonid/#/policy.
8.2. Svi osobni podaci dostavljeni za provođenje ovog natjecanja koristit će se isključivo u svrhu ovog natjecanja i, ako je primjenjivo, u marketinške svrhe od strane grupe Canon i/ili bilo kojeg agenta kojeg je imenovala za pomoć u vođenju natjecanja u ime Organizatora te neće biti otkriveni trećoj strani ni u koju drugu svrhu, osim ako se ne dobije vaš pristanak.

9. IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI
9.1. Canon zadržava pravo odbiti uvažiti bilo koju prijavu ili nadoknaditi punu vrijednost bilo koje nagrade ako smatra da je došlo do zlouporabe ili kršenja Odredbi i uvjeta ovog natjecanja.
9.2. Canon, zajedno s bilo kojim povezanim agencijama i tvrtkama, neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak (uključujući, ali ne ograničavajući se na, neizravan, poseban ili posljedični gubitak ili gubitak profita), troškove ili pretrpljenu/nastalu štetu (bez obzira na to proizlazi li ili ne iz nemara bilo koje osobe) povezanu s ovim natjecanjem ili prihvaćanjem ili upotrebom nagrade, osim za bilo kakvu odgovornost koja se ne može isključiti zakonom. Ništa neće isključiti odgovornost grupe Canon za smrt ili tjelesne ozljede kao rezultat njezinog nemara.
9.3. U slučaju neslaganja o interpretaciji ili implementaciji pravila o bilo kojoj temi povezanoj s natjecanjem, odluka direktora tvrtke Canon konačna je te se neće ulaziti ni u kakvu korespondenciju.
9.4. Ako nadležni sud ili drugo mjerodavno nadležno tijelo utvrdi da je bilo koji dio ovih uvjeta nevaljan, nezakonit ili neprovediv, taj će se dio odvojiti od ostatka uvjeta, a ostatak uvjeta i dalje će ostati valjan u punoj mjeri dopuštenoj zakonom.
9.5. Prijave mora poslati izravno pojedinac koji se prijavljuje za natjecanje. Neće se prihvatiti serijske prijave trgovačkih/potrošačkih skupina ili trećih strana. Nepotpune ili nečitljive prijave i prijave poslane makronaredbama ili drugim automatiziranim načinima, kao i prijave koje ne zadovoljavaju zahtjeve ovih Odredbi i uvjeta, u potpunosti će se diskvalificirati i neće se uzeti u obzir. Ako postane očito da Sudionik koristi jedno ili više računala kako bi zaobišao ovaj uvjet, primjerice upotrebom "skripte", "grube sile", prikrivanjem svog identiteta manipuliranjem IP adresama, upotrebom identiteta koji nisu njegovi vlastiti ili bilo kojih drugih automatiziranih sredstava kako bi se povećao broj prijava tog Sudionika u natjecanje na način koji nije u skladu s pravilima natjecanja, prijave tog Sudionika bit će diskvalificirane i svaka nagrada koja se dodjeljuje bit će poništena. Sudionici se ne smiju prijavljivati uporabom anonimnih usluga e-pošte kao što su, ali ne ograničavajući se na, GuerillaMail, Dispostable ili Mailinator.
9.6. U slučaju neslaganja između ovih Odredbi i uvjeta i pojedinosti bilo kojeg promotivnog materijala, prioritet imaju detalji u Odredbama i uvjetima.

10. NADLEŽNOST
Budući da ste kupac sudionik, za ovo natjecanje vrijedit će zakoni vaše države prebivališta te možete imati pravo na sudski proces na svom jeziku i na lokalnim sudovima. Lokalna organizacija za savjetovanje potrošača moći će vas savjetovati o vašim pravima. Ove Odredbe ne ograničavaju nikakva zakonska prava koja mogu biti primjenjiva.