Outstanding image quality
alt text goes here

Izvanredna kvaliteta slike

C700 podržava razne Log krivulje, prostore boje i industrijske standarde, čime se maksimalno povećava kvaliteta slike.

Canon Log 2 / Log 3 Gamma.

Canon Log 2 pruža 15 koraka dinamičkog raspona za prilagodljivost u fazi post-produkcije. Canon Log 3 pruža 14 koraka dinamičkog raspona i većinu prednosti Log radnog procesa, ali uz kraće vrijeme obrade.

Canon Log 2 / Log 3 Gamma.

Podrška za SMPTE ST.2084 (PQ) i HLG praćenje izlaza

Omogućuje kompatibilnim monitorima (uključujući opcionalni EVF-V70) simuliranje HDR dojma konačnog materijala.

Support for SMPTE ST.2084 (PQ) and HLG output monitoring

Podrška za BT.2020

Snimajte uz prostor boje BT.2020 primijenjen izravno na snimljeni materijal

Support for BT.2020

Podrška za ACES 1.0

Ako se upotrebljavaju IDT (Input Device Transform) datoteke tvrtke Canon, slike snimljene kamerom EOS C700 mogu se izravno uvesti u radni proces ACES 1.0. Osim toga, videoizlaz s kamere može se pratiti tako da se odabere ACES prostor boje na kompatibilnim monitorima

Support for ACES 1.0

Istražite druge prednosti