young-people-programme_246009553137672

Galerija – snimanje u dobre svrhe

Moćne slike iz Canonovih međunarodnih radionica

Radionice tvrtke Canon

Canon vodi brojne radionice, od onih za uličnu fotografiju do onih za vizualno pripovijedanje priča, koje mladim ljudima u dobi između 18 i 35 godina omogućuju da poboljšaju svoje vještine te zabilježe priče i probleme koji oblikuju svakodnevni život. Vodimo radionice i za osobe u dobi između 13 i 18 godina, pružajući im vještine i alate za vizualno predstavljanje lokalnih i globalnih problema koji su im važni.

UN-ova akcijska kampanja za ciljeve održivog razvoja

Kroz radionice Canon podržava UN-ovu akcijsku kampanju za ciljeve održivog razvoja, posebnu inicijativu glavnog tajnika UN-a kojoj je cilj nadahnuti i povezati sve da se pridruže globalnom pokretu za poduzimanje akcije kako bi se ostvarili ciljevi održivog razvoja. Kampanja spaja UN, nacionalne i lokalne vlasti, grupe mladih, organizacije civilnog društva, medije i privatni sektor kroz pozive na akciju, angažiranje više vlasnika udjela te inovativne i kreativne platforme. #Act4SDGs

Saznajte više