CanoScan LiDE 25

Tehnički podaci proizvoda

Saznajte više o modelu Canon CanoScan LiDE 25, njegovim značajkama i mogućnostima.