CanoScan LiDE 100

Tehnički podaci proizvoda

Saznajte više o modelu Canon CanoScan LiDE 100, njegovim značajkama i mogućnostima.