Canon imageFORMULA P-208

imageFORMULA P-208

Tehnički podaci proizvoda

Saznajte više o modelu Canon imageFORMULA P-208 , njegovim značajkama i mogućnostima.

ADF

Automatski ulagač dokumenata

USB connection

USB veza