Canon Arizona 1300 XT Series
Tehnički podaci

Detaljni tehnički podaci

Canon Arizona 1300 XT

Tehnologija ispisivanja

4/6/8-kanalni piezoelektrični tintni sustav koji upotrebljava tehnologiju VariaDot® za izradu slika; s jednom ispisnom glavom s 636 mlaznica i promjenjivom veličinom kapi.

Ink Configurations

1340 XT: CMYK 1360 XT: CMYK+WW/V 1380 XT: CMYK+WW/V +cm

Razlučivost

Promjenjive veličine kapi od 6 do 42 pikolitara. Mogućnost promjene veličine kapi na 6 pikolitara omogućuje stvaranje oštrih slika glađih prijelaza i četvrtina tonova. Mogućnost izbacivanja većih kapi do 42 pikolitre stvara ujednačenije boje. Rezultat je gotovo fotografska kvaliteta oštrine koja je dosad viđena samo pri razlučivostima od 1440 dpi ili većima. Tekst veličine do samo 2 točke savršeno je čitljiv (u načinu rada visoke razlučivosti).

Brzina ispisivanja

Načini rada ispisivanja Arizona 13x0 XT Plošni RMO
  1340 XT     1360 XT     1380 XT     m2/h     ft2/h     m2/h     ft2/h  
Dojmljivo  o  o  o 52,8 568,3 38,6 415,5
Express  o  o  o 35,3  380,0 25,8 277,7
Brza proizvodnja      o 25,9  278,8 18,8 202,4
Proizvodnja  o  o  o 21,3  229,3 17,0 183,0
Kvaliteta  o  o  o 15,0  161,5 12,0 129,2
Kvaliteta – mat  o  o  o 10,8  116,3 7,9 85,0
Kvaliteta – gustoća  o  o  o  8,2  88,3 6,3 67,8
Kvaliteta – slojevito (2)    o  o  7,5  80,7 6,0 64,6
Kvaliteta – slojevito (3)    o  o  5,0  53,8 4,0 43,1
Umjetničke reprodukcije  o  o  o 11,9  128,1 9,5 102,3
Visoka razlučivost  o  o  o  6,4  68,9 6,0 64,6
Lak (visoki sjaj)    o  o  ~5  53,8 nije primjenjivo nije primjenjivo

Ink System

IJC357 UV otporne tinte zapakirane u vrećice od 2 litra za brzu zamjenu, u bojama: crna, cijan, magenta, žuta, svijetlocijan, svijetlomagenta. Bijela i lak pakiraju se u vrećice od 1 litre.

System Architecture

Pravi plošni pisač za ispisivanje na krutim medijima, uz opciju upotrebe role za ispisivanje na fleksibilnim medijima.

Geometric Accuracy

  Prosječna izmjerena vrijednost Maksimalna pogreška
  Plošni     RMO     Plošni     RMO  
Duljina linije (širina sustava) 2500 mm 2190 mm ± 0,8 mm ± 0,6 mm
Duljina linije (visina sustava) 3080 mm 2000 mm ± 1,0 mm ± 1,5 mm
Stupanj u kojem je linija ravna (širina sustava) 2500 mm 2190 mm 0,7 mm 0,7 mm
Stupanj u kojem je linija ravna (visina sustava) 3080 mm 2000 mm 0,7 mm 2,0 mm
Dijagonalna pogreška (kvadratno)  3080 x 2500 mm   2000 x 2190 mm  1,0 mm 2,5 mm

Rigid Media

Maksimalno područje: 308 x 250 cm / 121,3 x 98,4 inča (320 x N cm je dopušteno uz vakuum od 308 cm)
Maksimalna debljina: 50,8 mm / 2 inča
Maksimalna masa: 34 kg/m2 / 7 lbs/ft2

Rigid Media Print Area

Do: 309 x 251 cm / 121,7 x 98,8 inča (321 x N cm je dopušteno uz vakuum od 308 cm)

Media Roll Specification

90 do 220 cm / 35,4 do 86,6 inča. Do 50 kg / 110 lbs (pri bilo kojoj širini). Maksimalni promjer: 240 mm (9,45 inča). Jezgra: 3 inča (iznutra). Odstupanje: ispisivanje s unutarnje strane ili ispisivanje s vanjske strane. Većina vrsti (ovisi o aplikaciji)

Roll Media Print Width

Do 219 cm / 86,2 inča

Obrada slike

ONYX® Thrive™ 18 (preporučuje se konfiguracija 421 ili veća)

Povezivost

10/100/1000 Base-T

Canon Arizona Xpert

Arizona Xpert pruža jedinstven skup alata za uštedu vremena i novca za složene, višeslojne i obostrane načine primjene. "Arizona Xpert Resale License" i "Add Arizona Xpert Permission" isporučuju se sa svakim pisačem Arizona 1300 i zahtijevaju ONYX Thrive za instalaciju.

Electrical Power / Compressed Air

2 x 200 – 240 V AC, 50/60 Hz, jednofazno, 16 A po sklopu 

Osigurači: Sjeverna Amerika: 20 A. Europa: 16 A. ROW: Pogledajte izvješće za CB shemu 

Čist, suh, komprimirani zrak s pomoću filtra za miješanje. Regulator tlaka postavljen na 690 kPa (100 psi) i regulator zraka povezan na OD cijev za zrak od ½ inča ili 12 mm. Maksimalni protok: 57 l/min pri 690 kPa (2 cfm pri 100 psi)

Environment

Temperatura: 18˚ do 30˚ C (64˚ do 86˚ F) 

Relativna vlažnost: 30 do 70% (bez kondenzacije) 

Ventilacija: 1200 m3 na sat / najmanje 700 cfm (pogledajte Vodič za pripremu lokacije) 

Nadmorska visina: maksimalno 2750 m (9020 stopa), ali za neke komponente postoji ograničenje od 2000 m (6560 stopa)

Size/Weight

Samo pisač: 4,66 m x 3,83 m (183,5” x 150,8”), 1660 kg (3660 lbs.) 

Pisač + opcija za upotrebu role: 4,66 m x 4,12 m (183,5” x 162,2”), 1910 kg (4211 lbs.) 

Visina stola: 0,88 m (34,6") / Ukupna visina: 1,3 m (51,2")