Canon Folder Express 3011

Tehnički podaci

Detaljni tehnički podaci

 • Kompatibilni modeli
  PlotWave 5000
  PlotWave 5500
  PlotWave 7500
  ColorWave 500
  ColorWave 700
  ColorWave 3500
  ColorWave 3600
  ColorWave 3700
  ColorWave 3800
 • Brzina linearnog presavijanja
  1 – 12 m/min
 • Standardni programi presavijanja
  255 programa koji se mogu uređivati, od kojih 45 standardnih (DIN A, DIN B, DIN C, samo lepezasto presavijanje, Ericson, JPN, ANSI, ARCH, Mailer)
 • Ulaganje dokumenta
  Automatsko
 • Duljina dokumenta, samo neprekinuto presavijanje
  420 – 6000 mm do 28 slojeva (80 g/m²)
 • Duljina dokumenta, neprekinuto i unakrsno presavijanje
  420 – 2500 mm do 17 slojeva (80 g/m²)
 • Širina dokumenta
  279 – 914 mm
 • Gramatura papira
  60 – 110 g/m²
 • Gramatura papira (preporučeno)
  75 – 90 g/m²
 • Vrsta papira (preporučeno)
  Obični papir, bond papir
 • Širina paketa
  170 – 230 mm (podesivo u koracima od 1 mm)
 • Visina paketa
  250 – 320 mm (podesivo u koracima od 1 mm)
 • Rub za uvezivanje
  0 – 40 mm
 • Kapacitet isporuke
  80 presavijenih pakiranja formata A0/E (80 g/m²)
 • Napajanje
  110 – 120 V – 50/60 Hz | 200 – 240 V – 50/60 Hz
 • Potrošnja energije
  Stanje pripravnosti: <5 W Maks.: 250 W
 • Dimenzije (Š x D x V)
  1780 x 860 x 1037 – 1253
 • Dimenzije pakiranja (Š x D x V)
  1850 x 1070 x 1315 mm
 • Masa
  247 kg
 • Masa pakiranja
  300 kg
 • Radna temperatura (preporučeno)
  15 – 35 °C (20 – 27 °C)
 • Radna vlaga (preporučeno)
  20 – 80 % RV, ovisno o vrsti medija
 • Nadmorska visina
  Bez ograničenja
 • Korisničko sučelje
  7 inča, višedodirni u boji
 • Tlak akustičnog zvuka
  61 dB(A)