STUDIJA SLUČAJA

Digitalizacija poslovanja omogućava hibridni rad u kancelariji Advokati Cvijanović

Porast broja klijenata i slučajeva advokatskoj kancelariji Advokati Cvijanović doneo je dodatan obim posla. Sa 3.500 otvorenih slučajeva na dnevnom redu, odlučili su da preduzmu korake i započnu proces digitalizacije.

Attorneys Cvijanović

„PONEKAD MORAM DA ODEM DO ARHIVA I DA TAMO PROVEDEM U NAJBOLJEM SLUČAJU NEKOLIKO MINUTA DA BIH PRONAŠAO NEKI SPIS, A ZATIM I DEO SPISA KOJI TRAŽIM. SADA ČITAV PROCES TRAJE NEKOLIKO TRENUTAKA.“

Prvi koraci ka digitalizaciji

Međutim, uprkos proširenju tima i preraspodeli radnih zadataka, Advokati Cvijanović susreli su se sa sve većim brojem pravnih akata, spisa i korespondencije koju su skoro isključivo čuvali u fizičkom obliku. Pregled statusa slučajeva je bio otežan jer je više zaposlenih radilo na određenom slučaju. Dokumenti su cirkulisali po kancelariji i često nije bilo jasno kod koga su i u kojoj fazi obrade se nalazi koji predmet. Budući da je broj otvorenih slučajeva bio 3.500, trebalo je preduzeti korake.

Glavni zahtevi:

 • Evidencija dolazne pošte, označavanje bar kodovima i delegiranje korespondencije odgovarajućim zaposlenima
 • Mogućnost praćenja dokumentacije i njenog statusa
 • Brzo i jednostavno pretraživanje dokumenata
 • Osiguravanje usklađenosti sa rokovima za predavanje dokumenata

Therefore – prilagođen hibridnom radu

Advokati Cvijanović su implementirali sistem za upravljanje dokumentacijom kompanije Canon koji nosi naziv Therefore, a koji je prilagođen potrebama advokatske kancelarije. Ceo proces je završen upravo u pravom trenutku – marta 2020. godine, pre nego što su nastupile ozbiljne prepreke koje je prouzrokovala pandemija. Neposredno pre nego što je počela izolacija, bili su spremni za takozvani hibridni način rada. Sistem Therefore im je omogućio da nastave sa svojim aktivnostima na bilo kom mestu izvan kancelarije, jer su imali instalirane aplikacije na laptopima, a i na mobilnim telefonima.

Iako neki dokumenti i dalje moraju da budu čuvani u fizičkoj formi, svi dolazni dokumenti takođe se digitalizuju. Dakle, glavna novina je bila promena načina rada. Čitav proces pronalaženja određenog spisa i informacija sadržanih u njemu sada traje samo nekoliko trenutaka.

Ušteda vremena i povećana produktivnost

Posle dve godine projekta digitalizacije, koristi su neporecive, pogotovo izuzetna ušteda vremena i, posledično, veća produktivnost. Saradnja u realnom vremenu je jednostavnija i transparentnija. Svi važni podaci o klijentima, korespondencija i važni događaji se prikupljaju na jednom mestu. Kvalitet i brzina sistema su na izuzetno visokom nivou.

 • Therefore

  Čuvajte poverljive podatke, upravljajte njima, obrađujte ih i pristupajte im na lak način - sa bilo kog mesta i bilo kada

 • Hibridni rad i mobilnost

  Era hibridnog rada je stigla. Učinite da ona ide u prilog vašoj organizaciji time što ćete odmah stupiti u akciju.

 • imageRUNNER ADVANCE DX

  Osnažite svoju radnu snagu i ubrzajte digitalnu transformaciju.

 • KONTAKTIRAJTE NAS

  Da li ste spremni da zakoračite prema digitalizaciji?