Kako ažurirati programske datoteke


Možda ćete morati ažurirati programske datoteke pisača za ispis s mobilnih uređaja sa značajkom Mopria.
Programske datoteke uređaja iz serije MF6100, MF8200C i MF8500 možete ažurirati na dva načina.

Ažuriranje s pisača >
Ažuriranje s računala >

1. opcija: Ažuriranje s pisača putem interneta

Programske datoteke putem interneta na pisač koji koristite možete preuzeti i bez upotrebe (Windows/Mac) računala, nakon čega ih možete ažurirati. (Pisač mora biti povezan na internet).

1.    U izborniku na upravljačkoj ploči odaberite [System Management Settings] (Postavke za upravljanje sustavom) → pritisnite [OK] (U redu).2.    Odaberite [Update Firmware] (Ažuriranje programskih datoteka) → pritisnite [OK] (U redu).3.    Odaberite [Via Internet] (Putem internetske veze) → pritisnite [OK] (U redu).4.    Ažurirajte programske datoteke prateći upute na zaslonu.
Programske datoteke su ažurirane.
Pokrenite aplikaciju Mobile Scanning for Business tvrtke Canon na pisaču čije su programske datoteke ažurirane.

Prije preuzimanja morat ćete unijeti serijski broj pisača.

Napomena:

  • Serijski broj sastoji se od osam znamenaka i otisnut je na naljepnici koja se nalazi na poleđini pisača.
  • Ako ne možete pronaći serijski broj, pomoć potražite u priručnicima koje ste dobili uz pisač. Možete pretražiti relevantne teme traženjem pojma "serijski broj".

2. Podesite pisač u način rada za preuzimanje

A) U izborniku na upravljačkoj ploči odaberite [System Management Settings] (Postavke za upravljanje sustavom) → pritisnite [OK] (U redu).B) Odaberite [Update Firmware] (Ažuriranje programskih datoteka) → pritisnite [OK] (U redu).C) Odaberite [Via PC] (Putem računala) → pritisnite [OK] (U redu).D) Na poruku "Update firmware?" (Ažurirati programske datoteke?) pritisnite [Yes] (Da).

Uređaj će nastaviti u načinu rada za preuzimanje.

Za LAN veze:


Za USB veze:


Ako ste povezani putem LAN veze, zapišite IP adresu prikazanu na zaslonu. Bit će vam potrebna za sljedeći korak na računalu (PC/Mac).

3. Pokrenite program User Support Tool i ažurirajte programske datoteke

A) Raspakirajte preuzetu arhivu s programskim datotekama na računalo (PC/Mac)

B) Lijevom tipkom miša dvaput kliknite datoteku User Support Tool u raspakiranoj mapi


Pokrenut će se User Support Tool.

C) Ažurirajte programske datoteke prateći upute na zaslonu.


Napomena:

  • Dodatne informacije o postupku potražite u datoteci "User Support Tool Operation Guide" u raspakiranoj mapi.  • Ako je pisač koji koristite povezan putem LAN veze, nakon pokretanja programa User Support Tool morat ćete unijeti IP adresu [IP Address]. Unesite IP adresu iz 4. koraka postupka "Odabir načina rada za preuzimanje na pisaču".

4.    Ponovno pokretanje pisača
Nakon zapisivanja programskih datoteka iz programa User Support Tool, pritisnite tipku [Stop] na upravljačkoj ploči pisača.
Pisač će se ponovno pokrenuti.
Programske datoteke su ažurirane.
Pokrenite aplikaciju Mobile Scanning for Business tvrtke Canon na pisaču čije su programske datoteke ažurirane.