LICENCNI UGOVOR ZA KRAJNJEG KORISNIKA
za aplikaciju Canon Mini Print

Datum zadnjeg ažuriranja:  13. listopada 2020.

VAŽNO – PAŽLJIVO PROČITATI: Upotreba ove Aplikacije (kako je definirana u nastavku) podliježe ovom Licencnom ugovoru za krajnjeg korisnika.  Ako prihvaćate ove uvjete, kliknite „Prihvaćam” u nastavku.  Ako ne prihvaćate ove uvjete, kliknite „Ne prihvaćam” u nastavku te bez odlaganja izbrišite ovu Aplikaciju sa svog uređaja.

Ovaj Licencni ugovor za krajnjeg korisnika („Licencni ugovor”) predstavlja pravni sporazum između vas (kao pojedinca ili pojedinačnog poslovnog subjekta) i društva Canon Europa N.V. kao davatelja licence („Davatelj licence” ili „Canon”) za „aplikaciju Canon Mini Print” („Aplikacija”) koja se povezuje s mini fotopisačem Canon Zoemini i instantnim pisačem za fotoaparat Canon Zoemini („Pisač”).  Izrazi „vi” ili „vaš/vaša/vaše/vaši”, kako se upotrebljavaju u ovom dokumentu, odnose se na pojedinca ili pojedinačnog poslovnog subjekta kojem se dodjeljuje licenca u skladu s ovim Licencnim ugovorom.  Upotreba Aplikacija podliježe odredbama ovog Licencnog ugovora. 

POTVRDOM VAŠEG PRIHVAĆANJA OVOG LICENCNOG UGOVORA ILI AKO SE KORISTITE APLIKACIJOM, POTVRĐUJETE I PRIHVAĆATE DA STE PROČITALI, RAZUMJELI TE DA PRIHVAĆATE BITI OBVEZANI SVIM UVJETIMA I ODREDBAMA SLJEDEĆIH DOKUMENATA: 1) OVAJ LICENCNI UGOVOR; 2) BILO KOJE LICENCE TREĆIH STRANA ZA DOTIČNI SOFTVER TREĆIH STRANA KOJI SE MOŽE UPOTREBLJAVATI U APLIKACIJI ODREĐENOJ U NASTAVKU ILI S TOM APLIKACIJOM.

NADALJE, POTVRĐUJETE DA STE PUNOLJETNI U NADLEŽNOSTI U KOJOJ ŽIVITE TE DA STE OVLAŠTENI U SVOJE IME PRIHVATITI UVJETE OVOG LICENCNOG UGOVORA.  AKO NE PRIHVAĆATE SVE UVJETE I ODREDBE OVOG LICENCNOG UGOVORA I/ILI AKO NISTE OVLAŠTENI PRISTATI NA UVJETE OVOG LICENCNOG UGOVORA U IME SVOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA, NEMOJTE INSTALIRATI OVU APLIKACIJU NITI SE KORISTITI NJOME.

1. Mobilna aplikacija.  Izraz „Aplikacija” koji se koristi u ovom Licencnom ugovoru odnosi se na: 1) softversku aplikaciju koju Canon nudi pod robnom markom „aplikacija Canon Mini Print” koju pokušavate preuzeti na trgovini aplikacijama Google Play™ kojom upravlja društvo Google Inc. („Google”) za licenciranu upotrebu s Android™ mobilnim uređajem ili na njemu, ili za upotrebu s drugom Android vlasničkom softverskom platformom za ručne uređaje koja radi na bežičnom ručnom uređaju ili za upotrebu na njoj, ili za licenciranu upotrebu s Apple® mobilnim uređajem ili na njemu, ili za upotrebu s drugom Apple vlasničkom softverskom platformom za ručne uređaje koja radi na bežičnom ručnom uređaju ili za upotrebu na njoj (za svaku od navedenih stavki koristi se izraz „Uređaj”); i 2) svu povezanu dokumentaciju u elektroničkom obliku za Aplikaciju. 

2. Dodjela licence. Canon vam dodjeljuje osobno, opozivo, neisključivo, neprenosivo, ograničeno pravo na preuzimanje, instalaciju i upotrebu Aplikacije na jednom Uređaju kojim vi upravljate te na pristupanje Aplikaciji i upotrebu Aplikacije na tom Uređaju isključivo u skladu s uvjetima i odredbama ovog Licencnog ugovora.  Ovaj se Licencni ugovor primjenjuje na ažuriranja izvorne Aplikacije ili na dodatke Aplikaciji koje pruža Canon, u slučaju da se takva ažuriranja ili dodaci pružaju u sklopu ovog ugovora. Međutim, Canon i njegovi davatelji licence nemaju nikakvu obvezu pružati vam bilo kakva ažuriranja ili dodatke.

3. Ograničenja. Vi nećete: 1) dekompilirati, provoditi obrnuti inženjering, rastaviti, pokušati izvesti izvorni kôd ili dešifrirati Aplikaciju; 2) provoditi bilo kakve izmjene, prilagodbe, unaprjeđenja ili poboljšanja Aplikacije ili izrađivati prijevode ili izvedena djela na temelju Aplikacije; 3) kršiti bilo koje primjenjive zakone, pravila ili propise u sklopu Vašeg pristupanja Aplikaciji ili upotrebe Aplikacije; 4) uklanjati, mijenjati ili skrivati bilo koje vlasničke obavijesti (uključujući bilo koje obavijesti o autorskom pravu ili robnoj marki) Canona ili njegovih podružnica, partnera, dobavljača ili davatelja licenci Aplikacije, ili na drugi način sakriti ili izmijeniti Aplikaciju; 5) instalirati ili dopustiti da Aplikacija postoji na više od jednog (1) Uređaja istovremeno ili na bilo kojem drugom mobilnom uređaju ili računalu na neki drugi način osim putem zasebnog preuzimanja Aplikacije, svako od kojih podliježe zasebnoj licenci (ovim se ograničenjem međutim ne ograničava vaše pravo da ponovno instalirate Aplikaciju na određeni Uređaj za koji je bila preuzeta); 6) distribuirati Aplikaciju ili postaviti vezu na Aplikaciju na više Uređaja ili drugih usluga; ili 7) učiniti Aplikaciju dostupnom putem mreže ili drugog okruženja kojima se pristup ili upotreba omogućava za više Uređaja ili korisnika istovremeno.

4. Sadržaj koji su izradili korisnici.

4.1.  Bilo koji sadržaj koji šaljete ili prenosite putem Aplikacije ili na Aplikaciju u bilo kojem obliku ili mediju smatra se „Sadržajem koji su izradili korisnici”. Izjavljujete i jamčite da imate pravo upotrebljavati i slati bilo koji i sav Sadržaj koji su izradili korisnici na Aplikaciji sa svoga Uređaja.   Stvaranje, slanjem, podnošenjem ili objavljivanjem Sadržaja koji su izradili korisnici u bilo kojem obliku ili mediju putem Aplikacije, Canonu, njegovim podružnicama ili društvima-kćerima i njegovim povezanim platformama za mobilne uređaje i pružateljima usluga te trećim stranama koje je Canon ovlastio da distribuiraju informacije skenirane i prenesene putem Aplikacije dodjeljujete eksplicitnu, trajnu, neopozivu, neisključivu licencu, za koju se ne plaćaju tantijeme i koje vrijedi u cijelom svijetu, za prilagođavanje, izmjenjivanje, formatiranje, brisanje, prevođenje, slanje ili upotrebljavanje svog takvog Sadržaja koji su izradili korisnici, bez obveze prema vama na obavješćivanje ili kompenzaciju, isključivo za sljedeće potrebe: 1) ispisivanje Sadržaja koji su izradili korisnici na Pisaču putem Aplikacije; i 2) dijeljenje Sadržaja koji su izradili korisnici putem Platformi trećih strana (kako su definirane u nastavku).  Licenca se dodjeljuje Canonu, njegovim podružnicama i društvima-kćerima te njegovim povezanim platformama za mobilne uređaje i pružateljima i tako ovlaštenim trećim stranama u pogledu upotrebe takvog Sadržaja koji su izradili korisnici u vezi s Uslugama i bilo kojim naknadnima verzijama ili izmjenama istih.  Canon ni na koji način ne ostvaruje vlasništvo nad Sadržajem koji su izradili korisnici.  

4.2.  Suglasni ste te prihvaćate i potvrđujete da Canon, njegove podružnice ili društva-kćeri te povezane platforme za mobilne uređaje i pružatelji usluga te treće strane koje je Canon ovlastio da distribuiraju informacije koje se šalju ili prenose putem Aplikacije mogu izmijeniti, prilagoditi, reformatirati te na drugi način mijenjati ili upotrebljavati vaš Sadržaj koji su izradili korisnici kako bi on bio u skladu s normama, protokolima, formatima i zahtjevima koji su kompatibilni s Aplikacijom, da mogu ispisati vaš Sadržaj koji su izradili korisnici putem Pisača ili podijeliti vaš Sadržaj koji su izradili korisnici odgovarajućim Platformama trećih strana.

4.3.  Uz Sadržaj koji su izradili korisnici, Aplikacija može prikupljati određene druge informacije.  Te informacije mogu:  1) uključivati tehničke informacije o Uređaju na kojem se Aplikacija upotrebljava; 2) biti potrebne za optimalan rad Aplikacije; i 3) biti upotrebljavane u vezi s bilo kakvom tehničkom podrškom koju Canon pruža.

5. Obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva. Aplikacija i sva prava, uključujući, bez ograničenja, vlasnička prava tamo sadržana (uključujući, ali ne ograničavajući se na izvorni kôd, objektni kôd, slike, fotografije, animacije, videozapise, audiozapise, glazbu, tekst i „aplete” koji se nalaze u Aplikaciji, no isključujući bilo koji softver trećih strana), ispisane prateće materijale i svaki primjerak Aplikacije te sva prava intelektualnog vlasništva tamo sadržana (uključujući sva i bilo koja prava intelektualnog vlasništva, patente, žigove, poslovne tajne te prava osobnosti) su ili vlasništvo Canona i njegovih podružnica i davatelja licence ili oni imaju licencu za njih.  Osim kako je eksplicitno i nedvojbeno ovdje navedeno, ne posjedujete te vam Canon ne dodjeljuje nikakva eksplicitna ili implicitna prava (bilo podrazumijevanjem, pravnom potvrdom ili drugim pravnim načinom) u ili na bilo koja takva prava intelektualnog vlasništva te sva takva prava zadržavaju Canon, njegove podružnice ili njegovi davatelji licence. Potvrđujete i prihvaćate da vi, a ne Canon, Apple ili Google, ili bilo koja platforma ili pružatelj usluge Aplikacije, imate isključivu odgovornost za istragu, obranu, nagodbu i izvršenje u pogledu bilo kojeg zahtjeva ili tužbe koji se odnose na kršenje intelektualnog vlasništva, ili bilo koje druge protupravne radnje ili štete koje proizlaze iz Vaše upotrebe Aplikacije ili pristupanja Aplikaciji.

6.Zadržavanje prava. Canon i njegove podružnice ili društva-kćeri i davatelji licence zadržavaju sva prava koja vam nisu eksplicitno dodijeljena u ovom Licencnom ugovoru.

7. Raskid. Ovaj Licencni ugovor stupa na snagu prvog dana na koji potvrdite da prihvaćate ovaj Licencni ugovor ili kada se koristite Aplikacijom. Ne dovodeći u pitanje bilo koja druga prava bilo kojeg „Pružatelja” (kako je definirano u odjeljku 9. u nastavku) ili kako je drugačije ovdje određeno, ovaj Licenci ugovor raskida se bez prethodne obavijesti ako se ne pridržavate bilo kojeg propisa ili uvjeta ovog Licencnog Ugovora.  Slažete se s ovim uvjetom te ga prihvaćate.  U takvom slučaju morate smjesta uništiti sve primjerke Aplikacije, sve povezane materijale i sve komponente navedenog.  Ovaj Licencni ugovor možete raskinuti tako da obrišete Aplikaciju s Uređaja.

8. Ispisivanje dokumentacije. Aplikacija sadrži bilo koju dokumentaciju koja se ustupa isključivo u elektroničkom obliku. Možete ispisati primjerke te elektroničke dokumentacije.  Morate reproducirati obavijesti o zaštiti autorskih prava te ih uključiti u sve dozvoljene primjerke takve elektroničke dokumentacije ili Aplikacije koje izradite.

9. ODRICANJE ODGOVORNOSTI U POGLEDU JAMSTVA

9.1.  APLIKACIJA SE USTUPA „KAKVA JE”, BEZ JAMSTVA ILI UVJETA BILO KOJE VRSTE, IZREČENIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I PRIMJERENOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.  VI SNOSITE SAV RIZIK U POGLEDU KVALITETE I RADA APLIKACIJE.  U SLUČAJU DA JE APLIKACIJA NEISPRAVNA, VI SNOSITE SAV TROŠAK POTREBNOG SERVISIRANJA, POPRAVLJANJA ILI ISPRAVLJANJA.  NEKE DRŽAVE ILI PRAVNE NADLEŽNOSTI NE DOZVOLJAVAJU IZUZEĆE PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA ILI UVJETA, STOGA SE PRETHODNO SPOMENUTO IZUZEĆE MOŽDA NEĆE ODNOSITI NA VAS.   TAKOĐER MOŽETE IMATI I DRUGA PRAVA KOJA SE RAZLIKUJU IZMEĐU DRŽAVA I PRAVNIH NADLEŽNOSTI.

9.2.  NI CANON, NJEGOVA DRUŠTVA-KĆERI ILI PODRUŽNICE I NJIHOVI DAVATELJI LICENCI, NI GOOGLE, GOOGLEOVA DRUŠTVA-KĆERI, PODRUŽNICE ILI DAVATELJI LICENCI, NI APPLE, APPLEOVA DRUŠTVA-KĆERI, PODRUŽNICE ILI DAVATELJI LICENCI, KAO NI BILO KOJI OD CANONOVIH POVEZANIH PLATFORMI ZA MOBILNE USLUGE ILI PLATFORMI PRUŽATELJA USLUGA (POD ZAJEDNIČKIM NAZIVOM „PRUŽATELJI”) NE JAMČE DA ĆE APLIKACIJA: 1) ISPUNITI VAŠE ZAHTJEVE ILI DA ĆE NJEN RAD BITI NEPREKINUT ILI BEZ GREŠAKA; ILI 2) BITI KOMPATIBILNA ILI INTEROPERABILNA S VAŠIM UREĐAJEM ILI BILO KOJIM DRUGIM KOMADOM HARDVERA, SOFTVERA, OPREME ILI UREĐAJA KOJI SU INSTALIRANI NA VAŠEM UREĐAJU ILI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U VEZI S VAŠIM UREĐAJEM. NADALJE, POTVRĐUJETE DA PROBLEMI KOMPATIBILNOSTI I INTEROPERABILNOSTI MOGU UZROKOVATI SMANJENJE RADNOG UČINKA VAŠEG UREĐAJA ILI NJEGOV KVAR, TE DA MOGU REZULTIRATI TRAJNIM OŠTEĆENJEM UREĐAJA, GUBITKOM PODATAKA NA UREĐAJU TE OŠTEĆENJEM SOFTVERA I DATOTEKA KOJI SE NALAZE NA UREĐAJU. POTVRĐUJETE, PRIHVAĆATE I SLAŽETE SE S TIME DA VAM NITI JEDAN PRUŽATELJ (UKLJUČUJUĆI PRUŽATELJE USLUGA MOBILNE TELEFONIJE ILI TELEKOMUNIKACIJSKE OPERATORE) NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVE PRETRPLJENE GUBITKE KOJI PROIZLAZE IZ PROBLEMA S KOMPATIBILNOST ILI INTEROPERABILNOSTI ILI U VEZI S NJIMA.

9.3.  U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM, NITI JEDAN PRUŽATELJ NE GARANTIRA ILI JAMČI DA NA BILO KOJI SADRŽAJ KOJI MOŽETE POHRANITI NA APLIKACIJI ILI KOJEM MOŽETE PRISTUPITI PUTEM APLIKACIJE NEĆE UTJECATI NENAMJERNA ŠTETA, OŠTEĆENJE, GUBITAK, NAPAD, VIRUSI, SMETNJE, HAKIRANJE, SIGURNOSNI UPADI ILI UKLANJANJE U SKLADU S UVJETIMA OVOG LICENCNOG UGOVORA, TE NITI JEDAN PRUŽATELJ NEĆE ODGOVARATI I SVAKI SE PRUŽATELJ ODRIČE SVE ODGOVORNOSTI U VEZI S NAVEDENIM, U SLUČAJU DA DOĐE DO TAKVE ŠTETE, OŠTEĆENJA, GUBITKA, NAPADA, VIRUSA, SMETNJI, HAKIRANJA, SIGURNOSNIH UPADA ILI UKLANJANJA.

9.4.  BILO KOJEM MATERIJALU PRENESENOM I POSLANOM S VAŠEG UREĐAJA ILI NA DRUGI NAČIN DOBIVENOM PUTEM UPOTREBE APLIKACIJE PRISTUPATE PO VLASTITOM NAHOĐENJU I NA VLASTITI RIZIK TE ĆETE SNOSITI ISKLJUČIVU ODGOVORNOST ZA BILO KAKVU ŠTETU NA VAŠEM UREĐAJU ILI ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA KOJI REZULTIRA VAŠOM UPOTREBOM APLIKACIJE.  NADALJE POTVRĐUJETE DA APLIKACIJA NIJE NAMIJENJENA ILI PRIMJERENA ZA UPOTREBU U SVIM SITUACIJAMA ILI OKRUŽENJIMA GDJE BI KVAR, KAŠNJENJA, GREŠKE ILI NETOČNOSTI SADRŽAJA, PODATAKA ILI INFORMACIJA KOJI SE PRUŽAJU PUTEM APLIKACIJE BILI ZABRANJENI ZAKONOM ILI PROPISOM.

10. ODRICANJE ODGOVORNOSTI U POGLEDU ŠTETA.

10.1.  NITI JEDAN PRUŽATELJ NI U KOJEM SLUČAJU NE ODGOVARA NI ZA KAKVE ŠTETE IKOJE VRSTE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GUBITAK OSOBNE ILI POSLOVNE ZARADE, GUBITAK OSOBNIH ILI POSLOVNIH INFORMACIJA, PREKID POSLOVANJA ILI DRUGE KOMPENZACIJSKE, SLUČAJNE, POSLJEDIČNE, KAZNENE, POSEBNE ILI PRIMJERENE ŠTETE KOJE PROIZLAZE IZ APLIKACIJE, UPOTREBE APLIKACIJE ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE APLIKACIJE, ČAK I AKO SU BILO KOJI ILI SVI PRUŽATELJI BILI OBAVIJEŠTENI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA, UKLJUČUJUĆI ŠTETE KOJE PROIZLAZE IZ SLJEDEĆEG ILI KOJE SU U VEZI SA SLJEDEĆIM: 1) NEOVLAŠTENIM PRISTUPOM VAŠEM PRIJENOSU, PODACIMA, SADRŽAJU KOJI SU IZRADILI KORISNICI ILI UREĐAJU, ILI IZMJENAMA NAVEDENOG; 2) BRISANJEM ILI OŠTEĆIVANJEM ILI PROPUSTOM DA SE SPREME I/ILI POŠALJU ILI PRIME VAŠ PRIJENOS, PODACI, SADRŽAJ KOJI SU IZRADILI KORISNICI ILI VAŠ UREĐAJ KAO REZULTAT VAŠE UPOTREBE APLIKACIJE; 3) IZJAVAMA ILI DJELIMA BILO KOJE TREĆE STRANE KOJI PROIZLAZE IZ VAŠE UPOTREBE APLIKACIJE, UKLJUČUJUĆI VAŠE PRISTUPANJE USLUGAMA TREĆIH STRANA; ILI 4) BILO KOJIM PITANJEM KOJE SE ODNOSI NA APLIKACIJU.

10.2.  PRISTAJETE PREUZETI SVU ODGOVORNOST ZA OSTVARIVANJE VAŠIH NAMJERAVANIH REZULTATA TE ZA INSTALACIJU, UPOTREBU I REZULTATE OSTVARENE IZ APLIKACIJE.   NEKE DRŽAVE ILI PRAVNE NADLEŽNOSTI NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJE ILI IZUZEĆE ODGOVORNOSTI ZA SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ILI TJELESNE OZLJEDE ILI SMRTNE SLUČAJEVE KOJI PROIZLAZE IZ NEHAJA STRANE ILI BILO KOJEG PRUŽATELJA OVDJE NAVEDENOG, STOGA SE PRETHODNO SPOMENUTA OGRANIČENJA ILI IZUZEĆA MOŽDA NE MOGU PRIMIJENITI NA VAS.

11. Mjerodavno pravo / Ograničenja izvoza / Poštivanje zakona.

Licencni ugovor uređen je zakonima Engleske i Walesa.

Ovime potvrđujete da vi sami nećete te da nećete svog zastupnika angažirati da izravno ili neizravno izveze, ponovno izveze ili prenese Aplikaciju ili bio koji dio iste, ili povezane informacije, medije ili Aplikaciju protivno svim primjenjivim zakonima, propisima i uredbama za kontrolu izvoza, uključujući, ali ne ograničavajući se na Zakon SAD-a o upravljanju izvozom iz 1979. i bilo koji primjenjivi nacionalni zakon ili propis te zakon ili propis EU-a, s izmjenama i dopunama te propise o njihovoj provedbi, u onoj mjeri u kojoj se odnose na aktivnosti koje se provode u skladu s ovim Ugovorom. 

 Izjavljujete i jamčite da: 1) se ne nalazite u nekoj od država pod vladinim embargom ili koju su vlade relevantnih država proglasile državom koja „sponzorira terorizam”; 2) niste uvršteni na niti jedan popis vlade SAD-a strana kojima je izrečena zabrana ili ograničenje, uključujući popis posebno određenih građana Ministarstva financija ili popis osoba ili subjekata kojima je izrečene zabrana Ministarstva trgovine SAD-a.

12. Ostala pravila upotrebe, ograničenja, obveze, prava i obavijesti koji se odnose na mobilnu aplikaciju.

12.1.  Potvrđujete: 1) da je ovaj Licencni ugovor sklopljen isključivo između vas i Canona te da nije sklopljen s Googleom, Appleom ili platformom ili pružateljem usluge Aplikacije; i 2) da Canon, a ne Google ili Apple, snosi isključivu odgovornost za Aplikaciju i sadržaj iste.  Bez ograničenja, Vaša upotreba Aplikacije i Usluga s Uređajem podliježe pravilima upotrebe koja je utvrdio Google ili Apple (ovisno o tome kojim pravilima vaš Uređaj podliježe), uključujući, za Android uređaje, pravila koja se nalaze na https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html ili kojima se može pristupiti putem trgovine Google Play, ili, za Apple uređaje, pravila određena u Uvjetima i odredbama trgovine Apple App Store® koja se nalaze na https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, te su primjenjive odredbe tih pravila inkorporirane u ovaj dokument ovom referencom.

12.2.  Ni Google, Googleova društva-kćeri, podružnice ili davatelji licenci, ni Apple, Appleova društva-kćeri, podružnice ili davatelji licenci, kao ni bilo koje platforme ili pružatelji usluga za Aplikaciju (uključujući pružatelje usluga mobilne telefonije ili telekomunikacijske operatore) nisu niti u kojem slučaju odgovorni za bilo koje zahtjeve bilo koje vrste koje podnesete vi ili bilo koja treća strana koji se odnose na Aplikaciju (uključujući prodaju i distribuciju iste), ili vaše posjedovanje Aplikacije ili korištenje Aplikacijom, uključujući, ali ne ograničavajući se na: 1) bilo koje zahtjeve u pogledu odgovornosti za proizvod; 2) bilo koji zahtjev u pogledu toga da Aplikacija nije u skladu s primjenjivim pravnim ili regulatornim zahtjevima; i 3) zahtjeve koji proizlaze iz zakona o zaštiti potrošača ili sličnih zakona.

12.3.  Osim kako je navedeno u ovom odjeljku 12.3., ničim navedenim u ovom Licencnom ugovoru ne namjerava se bilo kojoj osobi ili pojedinačnom poslovnom subjektu (osim stranama ovog ugovora) dodijeliti bilo koja prava, beneficije ili pravni lijekovi bilo koje vrste ili prirode, niti se išta tumači kao da se navedeno dodjeljuje, a isto se odnosi i na nametanje bilo kojih obveza ili odgovornosti nekoj stranu ili bilo kojoj takvoj osobi.  Ne dovodeći u pitanje prethodno navedeno, potvrđujete i prihvaćate da su Apple i Appleova društva-kćeri korisnici treće strane ovo Licencnog ugovora te da vašim prihvaćanjem ovih uvjeta i odredbi Apple ostvaruje pravo (te će se smatrati da je to pravo prihvatio) na provođenje ovog Licencnog ugovora nad vama u svojstvu korisnika treće strane Licencnog ugovora.

12.4.  Ni Google, Googleova društva-kćeri, podružnice i davatelji licenci, kao ni Apple, Appleova društva-kćeri, podružnice i davatelji licenci nisu odgovorni za bilo koje zahtjeve koje podnesete vi ili bilo koja treća strana koji se odnose na Aplikaciju, ili vaše posjedovanje Aplikacije ili korištenje Aplikacijom, uključujući, ali ne ograničavajući se na: 1) bilo koje zahtjeve u pogledu odgovornosti za proizvod; 2) bilo koji zahtjev u pogledu toga da Aplikacija nije u skladu s primjenjivim pravnim ili regulatornim zahtjevima; i 3) zahtjeve koji proizlaze iz zakona o zaštiti potrošača ili sličnih zakona.

12.5. Na vaše korištenje Aplikacijom mogu biti primjenjive naknade za podatkovni promet.  Canon nije odgovoran za bilo koje naknade ili troškove za mobilne usluge koji su u vezi s vašom upotrebom Aplikacije.  Obratite se svom mobilnom operatoru kako biste odredili hoće li nas vas biti primjenjive bilo kakve naknade za mobilne usluge.  

13. Obeštećenje.

13.1.  Prihvaćate da ćete obeštetiti i osloboditi odgovornosti svakog Pružatelja i njihove službenike, direktore, zastupnike i zaposlenike u pogledu bilo kojih zahtjeva ili potraživanja, uključujući bilo koje i sve gubitke, odgovornosti, zahtjeve, potraživanja, štete, troškove ili izdatke, osnove za pokretanje postupka, tužbe, postupke, presude, odluke, izvršenja i zaloge, uključujući naknade i troškove odvjetnika, bilo da su ih podnijele treće strane ili da su podneseni na drugi način, uslijed sljedećeg ili koji proizlaze iz sljedećeg:  1) vašeg kršenja bilo koje izjave, jamstva, sporazuma ili obveze navedene u ovom Licencnom ugovoru (ili bilo kojeg drugog kršenja vašeg ugovora s Canonom na osnovi ovog Licencnog ugovora); 2) bilo koje informacije, Sadržaja koji su izradili korisnici ili drugog materijala koji prenosite, podnosite ili pružate putem svog Uređaja; ili 3) vašeg kršenja bilo kojeg zakona ili prava treće strane, uključujući bilo koju povredu intelektualnog vlasništva ili drugog prava bilo koje osobe ili subjekta.

13.2.  Obveze obeštećivanja navedene u prethodnom odjeljku 13.1. primjenjivat će se i nakon raskida ovog Licencnog ugovora.

14. Osobni podaci

Canon automatski prikuplja i analizira tehničke podatke o upotrebi s vašeg uređaja kako bi omogućio rad vašeg uređaja. O tome koje podatke prikupljamo te kako ih upotrebljavamo možete pročitati u relevantnim odjeljcima Pravila o zaštiti privatnosti kupaca tvrtke Canon (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=en-GB).

Za prikupljanje vaših podataka o upotrebi koristimo se uslugom Google Analytics. O usluzi Google Analytics više možete saznati na www.google.com/policies/privacy/partners – pogledajte poglavlje pod nazivom „Kako Google upotrebljava podatke s web-lokacija i iz aplikacija koje se koriste našim uslugama”.

15. Uvjeti za softver trećih strana; Obavijesti.

15.1.  Određeni dijelovi Aplikacije mogu upotrebljavati ili uključivati softver trećih strana koji podliježe uvjetima licence za otvoreni kôd i/ili licence treće strane („Softver treće strane”).  Potvrđujete, prihvaćate i suglasni ste s time da vaše pravo na upotrebu takvog Softvera treće strane u sklopu ili u vezi s bilo kojom Aplikacijom podliježe te da je uređeno uvjetima i odredbama licence za otvoreni kôd i/ili licence treće strane primjenjivima na takav Softver treće strane, uključujući, bez ograničenja, bilo koje primjenjive potvrde, uvjete licence i odricanja odgovornosti sadržana u njima.  U slučaju nepodudaranja između uvjeta ovog Licencnog ugovora i uvjeta takve licence za otvoreni kôd ili licence treće strane u pogledu vaše upotrebe relevantnog Softvera treće strane, uvjeti licence za otvoreni kôd i/ili licence treće strane bit će mjerodavni.

15.2.  Određeni dijelovi Aplikacije omogućavaju vam povezivanje Aplikacije s odabranim platformama koje nisu u vlasništvu Canona, to jest, kojima Canon ne upravlja, kako je prikazano u Aplikaciji („Platforme trećih strana”) koje će možda zahtijevati da se prijavite na svoj račun na Platformi treće strane.  Potvrđujete, prihvaćate i suglasni ste s time da Canon ni na koji način nije odgovoran za vaš račun na Platformi treće strane ili za bilo koje aktivnosti koje se odnose na vaše korištenje Platformama trećih strana, uključujući, ali ne ograničavajući se na vaš vlastiti račun na Platformi treće strane. 

15.3.  Dijelovi Aplikacije ustupaju se s obavijestima i licencama za otvoreni kôd od onih zajednica i trećih strana koji uređuju korištenje tim dijelovima. Bilo koje licence dodijeljene u skladu s ovim Licencnim ugovorom ne mijenjaju bilo koja prava i obveze koje imate u skladu s tim licencama za otvoreni kôd. Međutim, odredbe o odricanju odgovornosti u pogledu jamstva i o ograničenju odgovornosti u ovom Licencnom ugovoru primjenjivat će se na sve elemente Aplikacije.

15.4.  Android™, Google Play™ i povezani žigovi, uslužni žigovi, nazivi i logotipi vlasništvo su društva Google Inc.

15.5. Apple®, App Store® i povezani žigovi, uslužni žigovi, nazivi i logotipi vlasništvo su društva Apple Inc. 

15.6. Uvjeti trećih strana navedeni u nastavku inkorporirani su u ovaj dokument i čine dio ovih Uvjeta licence:

Ako preuzmete Aplikaciju, također potvrđujete i prihvaćate sljedeće licencne ugovore:

GPUImage2

Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the GPUImage framework nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GPUImage for Android

Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Glide

Copyright (c) 2014 Google, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY GOOGLE, INC. ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL GOOGLE, INC. OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java and third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

No copyright asserted on the source code of this class. May be used for any purpose, however, refer to the Unisys LZW patent for restrictions on use of the associated LZWEncoder class. Please forward any corrections to kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net quantization algorithm by Anthony Dekker, 1994. See "Kohonen neural networks for optimal colour quantization" in "Network: Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994) pp 351-367. for a discussion of the algorithm.

Any party obtaining a copy of these files from the author, directly or indirectly, is granted, free of charge, a full and unrestricted irrevocable, world-wide, paid up, royalty-free, nonexclusive right and license to deal in this software and documentation files (the "Software"), including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons who receive copies from any such party to do so, with the only requirement being that this copyright notice remain intact.

SDWebImage

Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook iOS SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook Android SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Firebase Authentication for iOS

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Google Photos Library Client

Copyright (c) 2018, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Dropbox SDK-Java

Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

ZipArchive

Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library

 version 1.2.11, January 15th, 2017

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages   arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Firebase Analytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Protobuf.framework

Copyright 2018, Google Inc.  All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Android Jetpack (AndroidX)

Copyright (c) 2020 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Kotlin Standard Library

Copyright (c) 2010-2020 JetBrains s.r.o. and Kotlin Programming Language contributors

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)

Copyright (c) 2018, OpenCV team

OpenCV is used in Programs under the following license:  License Agreement For Open Source Computer Vision Library (3-clause BSD License)

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

*Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

*Neither the names of the copyright holders nor the names of the contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall copyright holders or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

OKHttp

Copyright 2016 Square, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Leanplum

Copyright (c) 2017, Leanplum

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

FirebaseCrashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Firebase Analytics & Crashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit for Firebase (iOS)

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

16. Razno. Ovaj Licencni ugovor, uključujući dokumente inkorporirane u njega referencom, predstavlja cjelokupni ugovor između vas i Canona u vezi s Aplikacijom. Licencni ugovor: 1) zamjenjuje svu prethodnu ili istovremenu usmenu ili pisanu komunikaciju, prijedloge i izjave u pogledu predmeta ugovora; i 2) ima prednost nad svim konfliktnim ili dodatnim uvjetima bilo kojih potvrda ili sličnih komunikacija između strana tijekom razdoblja trajanja ovog Licencnog ugovora. U slučaju da se bilo koja odredba ovog Licencnog ugovora smatra nevažećom, sve druge odredbe ostaju valjane, osim ako bi takva valjanost bila protivna svrsi ovog Licencnog ugovora, te se ovaj Licencni ugovor primjenjuje u punoj mjeri dopustivoj u skladu s primjenjivim zakonom.   Izmjene ovog Licencnog ugovora obvezujuće su samo ako su u pisanom obliku i ako ih potpiše propisno ovlašteni predstavnik svake strane.  Ovaj Licencni ugovor obvezujuć je i na snazi za nasljednike, sljednike i dozvoljene opunomoćenike strana ovog ugovora.  Ako bilo koja strana ne ostvari bilo koje pravo koje proizlazi iz kršenja bilo koje odredbe ovog Licencnog ugovora od strane druge strane, neće se smatrati da se ta strana odrekla bilo kojeg prava u vezi s naknadnim kršenjem te odredbe ili bilo kojeg prava koje proizlazi iz ovog ugovora.

© 2020. Canon Europa N.V., Nizozemska.  Sva prava pridržana.