Radno mjesto – pravila na radnom mjestu i najbolja praksa

Nastojimo pošteno i etički poslovati te prepoznajemo važan doprinos naših zaposlenika uspjehu našeg poslovanja i našem održivom ekonomskom rastu. Nastojimo biti poželjan poslodavac u svom sektoru, pružajući sigurno radno okruženje i poštene radne prakse. Zauzvrat očekujemo od svojih zaposlenika i ugovornih strana da poštuju naša pravila i postupke te osiguravaju sukladnost važnim zakonima i propisima i odgovorno posluju.

Zaposlenici
Zapošljavamo više od 17 000 ljudi diljem Europe, Bliskog istoka i Afrike. Tamo gdje je to moguće, ovisno o lokalnim zakonima i uvjetima, imamo paneuropska pravila i postupke. Oni podržavaju dosljednost uvjeta zapošljavanja i očekivanja.

Dijalog sa zaposlenicima

Ocjenjivanje, razvoj i priznanja

3 osobine (San-Ji)

Različitost i kulturalna osviještenost

Ponašanje na radnom mjestu

Pravila

Dijalog sa zaposlenicima

Picture_banner_footprintProvodimo anketu o posvećenosti zaposlenika na 16 jezika, angažiranjem neovisne vanjske organizacije. Pitanja uključuju ona koliko dobro rukovoditelji motiviraju i informiraju zaposlenike, smatraju li zaposlenici da je Canon dobro mjesto za rad i vjeruju li da je Canon društveno odgovorna tvrtka. Oko 70 % zaposlenika redovito se uključuje u anketu, a poslovne djelatnosti i odjeli razvijaju akcijske planove s ciljem rješavanja ključnih utvrđenih problema.

Pokrenuli smo trogodišnji program kako bismo zaposlenike izravnije angažirali u procese razvijanja tvrtke. Više pojedinosti potražite u našem izvješću o održivosti.

Tijekom procesa integracije s tvrtkom Oce, u prvim državama u kojima je proveden proces integracije proveli smo ankete kako bismo vidjeli što je bilo dobro, a što se može popraviti. Odgovore zaposlenika pretočili smo u spoznaje i radnje koje smo primijenili na procese u sljedećim državama.

Predstavnici zaposlenika mogu se uključiti i u Europsko savjetodavno povjerenstvo tvrtke Canon. Povjerenstvo uključuje predstavnike zaposlenika i rukovodstva tvrtke Canon koji na europskoj razini razmjenjuju informacije i stajališta o trenutnom statusu i budućem napredovanju poslovanja tvrtke Canon Europe.

Ovisno o zakonima koji su na snazi u državama u kojima poslujemo i čije poštivanje ima prioritet, zaposlenici se mogu učlanjivati u sindikate i u određenim situacijama sudjelovati u kolektivnim pregovorima. Naš minimalni cilj je održavati stalan dijalog i komunikaciju sa zaposlenicima.

  Na vrh

Ocjenjivanje, razvoj i priznanja

Novi zaposlenici uključuju se u program upoznavanja s tvrtkom skrojen prema njihovoj poslovnoj ulozi. Rukovoditeljima se pruža podrška kako bi se svim novim zaposlenicima osigurale informacije koje tvrtka zahtijeva i koje se odnose na njihov posao kako dio programa njihovog upoznavanja.

Naše je pravilo da svaki zaposlenik mora sa svojim rukovoditeljem najmanje jednom godišnje održati službeni sastanak na temu ocjenjivanja. Time se učinak uspoređuje s ciljevima i vještinama koristeći standardni sustav mjerenja.

Utvrđuje se plan osobnog razvoja i obuke. Taj se plan provodi primjenom različitih mogućnosti obuke, uključujući Canon akademiju s učenjem i mentorstvom putem interneta. Zaposlenicima odajemo priznanja za njihov doprinos za različite načine, uključujući nagrade za dugi staž u našoj tvrtki i naše nagrade 3 Selfs (3 osobine).

Ako se pojavi takva potreba, postoje organizirani postupci za slučajeve povreda radnih prava koje zaposlenici mogu pokretati u skladu s lokalnim zakonodavstvom. Slično tome, postoje i jasno komunicirane disciplinske procedure za slučajeve problema u radnom učinku ili ponašanju, koje se također provode u skladu s lokalnim zakonodavstvom.

  Na vrh

3 osobine (San-Ji)

Duh San-Ji, ili 3 osobine (3 Selfs), predstavlja okvir za standarde osobnog ponašanja kakvo se očekuje od zaposlenika prema Kodeksu ponašanja tvrtke Canon. Nagrade 3 Selfs dodjeljuju se kvartalno i godini na nacionalnoj i regionalnoj razini, kako bi se potaknule i priznale 3 vrste ponašanja:

• Osobna motivacija: preuzimanje inicijative i traženje rješenja

• Osobno upravljanje: učinkovito osobno planiranje i organizacija

• Samosvijest: svjesnost o učincima koje naši postupci i riječi imaju na druge osobe

  Na vrh

Različitost i kulturalna osviještenost

Različitost je imperativ u poslovanju tvrtke Canon: prihvatili smo filozofiju da svi ljudi mogu raditi zajedno s ciljem ostvarenja zajedničke dobrobiti. Budući da poslujemo u toliko različitih država i teritorija, zaposlenici polaze obuku o različitosti. Ta obuka svima pomaže da shvate i počinju cijeniti različitost ljudi, kultura i našeg poslovanja.

U našem europskom središtu rade ljudi više od 50 nacionalnosti, što odražava našu kulturološki raznoliku strukturu. Uprava tvrtke uključuje 8 nacionalnosti.

Pročitajte više o našoj usmjerenosti na različitost.

  Na vrh

Ponašanje na radnom mjestu

Bez diskriminacije: ne diskriminiramo ljude na osnovi narodnosti, spola, vjerskog opredjeljenja, društvenog statusa, invaliditeta, političkih stavova ili seksualnog usmjerenja. Ne podržavamo zlostavljanje u bilo kojem obliku.

Zdravlje i sigurnost: pružamo sigurno okruženje za rad s odgovarajućom obukom za zaposlenike koji rade u opasnim područjima ili s kemijskim tvarima. Zaposlenike potičemo da pronađu odgovarajuću ravnotežu između posla i privatnog života.

Zviždači: postavili smo program za zviždače dostupan svim zaposlenicima koji omogućava anonimno iznošenje sumnji u nedopuštene postupke.

Kodeks ponašanja: od svih se zaposlenika očekuje djelovanje u skladu s Kodeksom ponašanja Grupe Canon. Taj kodeks postavlja standarde čije se poštivanje od njih očekuje, a koji sežu od zaštite povjerljivih informacija do zabrane neprikladnih oblika ponašanja, poput maltretiranja.

Uvjeti zaposlenja: mogu se razlikovati ovisno o lokalnim zakonima i praksama, uključujući prava na roditeljski dopust za majke i očeve, prekovremeni rad, osnovne radne sate.
 
Ljudska prava i rad djece: Canon poštuje ljudska prava svih svojih zaposlenika. Pročitajte pravila nabave tvrtke Canon Inc. i smjernice za dobavljače u smislu ljudskih prava, rada djece te etičkih, poštenih i postupaka poslovanja u zajednici. Tvrtka Canon Europe ima pravila ponašanja za dobavljače, koja su definirana u sklopu naših Općih uvjeta i odredaba za nabavu te od svojih dobavljača zahtijevamo da se pridržavaju specifičnih standarda ponašanja.Picture_UNGC logo

Tvrtka Canon Europe pridružila se inicijativi Ujedinjenih Naroda pod nazivom "Global Compact" (siječanj 2014.), obvezavši se promicati njezinih 10 općih načela na području ljudskih prava, radničkih prava, zaštite okoliša i borbe protiv korupcije. 

Ekološka osviještenost: sve zaposlenike i ugovorne suradnike obučavamo o ekološkoj osviještenosti, kroz dane upoznavanja i obavezno učenje putem interneta koji im pomažu u razumijevanju važnosti smanjivanja utjecaja na okoliš i načina njegovog uklapanja u njihove poslovne uloge. Pogledajte više informacija o našim aktivnostima zaštite okoliša.

Pogledajte više informacija o našim aktivnostima upravljanja.

  Na vrh

Pravila

Poštivanjem naših pravila zaposlenici pomažu tvrtki Canon u poštenom i etičkom poslovanju.

Pokloni/zabava: zaposlenici se moraju pridržavati naših pravila o davanju i primanju poklona i zabavnih sadržaja.

Zabrana podmićivanja / korupcija: zaposlenici se moraju pridržavati naših pravila koja su usmjerena na zabranu podmićivanja i korupciju.

Društveni mediji: kako bismo zaštitili integritet naše reputacije i marke Canon, naša pravila o društvenim medijima nalažu zaposlenicima da u korištenju društvenih medija postupaju odgovorno.

Korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije: kako bismo zaštitili svoju mrežu od zlonamjernih softvera, naša pravila o informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji jasno propisuju prihvatljive i zabranjene načine korištenja IT resursa tvrtke.

Pošteno konkurentsko nadmetanje: svi zaposlenici polaze obaveznu obuku, a imamo i mrežu pravnih savjetnika po državama koji pružaju savjete o ovoj temi.

Pročitajte više o ekonomskim pravilima i pravilima ponašanja tvrtke Canon.

Preuzmite naše najnovije izvješće o održivosti

  Na vrh

spacer
					image
Društvo
Regionalno
Lokalno
Održivost
Okoliš
Društvo
Poslovanje
Nagrade
Izvješća o održivosti
Canon Europe sustainability report