Direktiva o baterijama – otpadne baterije

Kao proizvođač ili uvoznik baterija, Canon je član sustava recikliranja otpadnih baterija i akumulatora u svakoj državi članici Europske unije (EU) u kojoj posluje. Osim toga, ispunjavamo obveze izvješćivanja o prikupljanju i zbrinjavanju baterija, kao i njihovom financiranju.

Direktiva o baterijama
Direktiva Europske unije o baterijama i akumulatorima te otpadnim baterijama i akumulatorima (2013/56/EC) ("Direktiva") objavljena je 2008. i predstavlja zakon u svim državama članicama Europske unije. Cilj joj je povećati recikliranje otpadnih baterija i akumulatora kako bi se smanjio njihov utjecaj na okoliš.

Naši kupci mogu vratiti iskorištene baterije iz proizvoda tvrtke Canon na gradsko ili registrirano mjesto za prikupljanje.

Informacije za kupce – EU i EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn)
Simbol u nastavku naznačuje da se baterije i akumulatori korišteni u ovom proizvodu trebaju odlagati odvojeno od otpada iz kućanstva, sukladno Direktivi i lokalnim propisima.

Simbol baterija

Ako je ispod prikazanog simbola otisnut kemijski simbol, to naznačuje da baterija ili akumulator sadrži teški metal (živu, kadmij ili olovo) u koncentraciji iznad prihvatljive granice navedene u Direktivi.

Baterije i akumulatori ne smiju se odlagati zajedno s ostalim gradskim otpadom. Korisnici baterija i akumulatora moraju slijediti dostupni plan prikupljanja za povrat, recikliranje i zbrinjavanje baterija i akumulatora..

Ako proizvod tvrtke Canon sadrži baterije koje se ne mogu vaditi, cijeli proizvod već pokriva WEEE (otpadna električna i elektronička oprema) direktiva Europske unije pa ga treba predati na ovlaštenom mjestu za prikupljanje otpadne električne i elektroničke opreme. Mjesto za prikupljanje će potom poduzeti odgovarajuće mjere za recikliranje i zbrinjavanje proizvoda, uključujući baterije.

Sudjelovanje kupaca u prikupljanju i recikliranju baterija i akumulatora važno je za smanjenje bilo kakvih potencijalnih učinaka baterija i akumulatora na okoliš i ljudsko zdravlje uzrokovanih tvarima koje se koriste u baterijama i akumulatorima.

U Europskoj uniji postoje zasebni planovi prikupljanja i recikliranja baterija i akumulatora. Kako biste saznali više o planovima recikliranja baterija i akumulatora dostupnima u vašem području, obratite se lokalnom gradskom uredu, komunalnoj službi ili mjestu za odlaganje otpada.

spacer
					image
Poslovanje
WEEE direktiva
Uredba REACH
ISO 9001
Održivost
Okoliš
Društvo
Poslovanje
Nagrade
Izvješća o održivosti
Canon Europe sustainability report